Bài 5: Lai Hai cặp tính trạng (tt)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Nguyệt
Ngày gửi: 23h:16' 16-08-2009
Dung lượng: 515.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Cho biết thí nghiệm, kết quả thí nghiệm lai Hai căp tính trạng của Menđen?

- Lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản.
P: vàng, trơn x xanh, nhăn.
F1 : vàng, trơn.
Cho F1 tự thụ phấn
F2 : 9 vàng, trơn;
3 vàng, nhăn;
3 xanh, trơn;
3 xanh, nhăn.

Trả lời câu hỏi:
Nhắc lại tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng ở F2?

Từ kết quả trên cho ta biết được điều gì?
Menđen cho rằng mỗi cặp tính trang do một nhân tố di truyền quy định
=> Quy ước gen:
Gen A quy định hạt vàng
Gen a quy định hạt xanh
Gen B quy định vỏ trơn
Gen a quy định vỏ nhăn

=> kiểu gen (KG) vàng, trơn thuần chủng:
AABB
=> kiểu gen (KG) xanh, nhăn thuần chủng:
aabb
Sơ đồ lai:
P: Hạt vàng, trơn X Hạt xanh, nhăn
AABB aabb


G: AB ab
F1: AaBb
cho F1 lai với nhau
F1: AaBb X AaBb
GF1: AB, Ab, aB,ab; AB, Ab, aB,ab
Để cho 4 loại giao tử F1 phải dị hợp tử về 2 cặp gen, chúng phân li độc lập với nhau trong quá trính phát sinh giao tử( Các gen tương ứng như A và a, B và b phân li độc lập với nhau, còn các gen không tương ứng tổ hợp tự do với nhau. Do đó tạo ra 4 loại giao tử là AB, Ab, aB, ab
AABB
AABb
AaBB
AABb
AAbb
AaBb
aaBb
Aabb
AaBB
AaBb
aaBB
AaBb
AaBb
Aabb
aaBb
aabb
F2
Cho biết tại sao F2 lại có 16 tổ hợp tử?
Do kết quả thụ tinh của 4 loại giao tử đực và cái của F1
AABB
AABb
AaBB
AABb
AAbb
AaBb
aaBb
Aabb
AaBB
AaBb
aaBB
AaBb
AaBb
Aabb
aaBb
aabb
F2
Để xác định kiểu gen ở F2 dễ nhận thấy
và nhanh ta tìm theo đường chéo

Tỉ lệ KG
ở F2
1AABB
2AaBB
2AABb
4AaBb
1AAbb
2Aabb
1aaBB
2aaBb
1aabb
Tỉ lệ KH
Ở F2
9
3
3
1

+ Tại sao các loài sin sản hữu tính biến dị tổ hợp lại phong phú?
+ Cho biết ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?
 F2 có sự tổ hợp lại caac1 nhân tố di truyền ->hình thành các KG khác P

 Sử dụng quy luật phân li độc lập có thể giải thích được
III. Củng cố
- Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?
Theo Menđen mỗi cặp tính trạng do một cặp ……………………… quy định
Khi P khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì tỉ lệ phân tính đặc trưng ở F2 trong thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen la bao nhiêu?
a. 9: 3: 3: 1 b. 3: 3: 1: 1
c. 1 :1: 1: 1 d. 3: 6: 3: 1
a. :9: 3: 3: 1


Học bài trả lời các câu hỏi trong SGK
Mỗi nhóm chuẩn bị 2 đồng xu
Kẽ bảng 6.1 và 6.2 vào vở