TỔ QUỐC TÔI

CHÚNG TA LÀ VIOLET

ẢNH ĐẸP

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf New_folder2.swf ChucMungNamMoi.jpg Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg Nhmoi.swf Clock_Hopmat2014.swf Neu_em_la.flv Showimg.gif Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif Untitled_0001.flv SN_Diep_Nga.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CHoa_83_jpeg0.jpg Covernewyear.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf CUUNON_CHUC_TET.swf 3QuaChuong.gif

Thông tin

KHO BÁU TÀI NGUYÊN

THỜI GIỜ VÀNG NGỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BẠN VÀ TÔI

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC MỌI MẶT

  Chào mừng quý vị đến với ƯỚC MƠ XANH của Thân Thị Diệp Nga.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Trong bài có sử dung một số tư liệu của đồng nghiệp
  Người gửi: Thân Thị Diệp Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:22' 10-04-2015
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 210
  Số lượt thích: 0 người  NĂM HỌC 2014- 2015
  GV: THÂN THỊ DIỆP NGA
  SINH HỌC 7
  Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau
  Câu 1: Sự tiến hóa hệ thần kinh của động vật theo hướng
  hệ thần kinh chưa phân hóahệ thần kinh hình mạng lướihệ thần kinh dạng chuỗi hạchhệ thần kinh hình ống;
  hệ thần kinh chưa phân hóahệ thần kinh dạng chuỗi hạch hệ thần kinh hình mạng lưới;
  hệ thần kinh chưa phân hóahệ thần kinh hình mạng lưới;
  hệ thần kinh dạng chuỗi hạch hệ thần kinh hình mạng lưới

  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau
  Câu 2: Động vật nào dưới đây có hệ tuần hoàn tiến hóa nhất?

  Ếch nhái
  Rắn
  Cá voi
  Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau
  Câu 3: Lớp động vật nào dưới đây có cơ quan phân hóa phức tạp nhất?
  Lớp hình nhện
  Lớp cá
  Lớp thú
  Lớp lưỡng cư
  BÀI 55
  TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
  NỘI DUNG:
  Sinh sản vô tính
  Sinh sản hữu tính
  Sự tiến hóa các hình thức
  sinh sản hữu tính
  Một số hình thức sinh sản của động vật
  Hình 1. Các bước sinh sản ở trùng roi
  Trùng roi sinh sản bằng cách nào ?
  Trùng roi sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể
  I. Sinh sản vô tính
  Sinh sản của Thuỷ tức
  Thuỷ tức sinh sản bằng cách nào ?
  Thủy tức sinh sản bằng cách mọc chồi
  I. Sinh sản vô tính
  Cơ thể mới
  Sinh sản vô tính vô tính là gì?
  Sinh sản của Thuỷ tức

  I. Sinh sản vô tính
  Kiểu sinh sản
  Tên động vật
  Phân đôi
  Mọc chồi
  Saép xeáp caùc loaøi ñoäng vaät töông öùng döôùi ñaây theo caùc hình thöùc sinh saûn voâ tính?
  Trinh sản
  Rận nước
  I. Sinh sản vô tính
  -Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng).
  Có những hình thức
  sinh sản vô tính nào?
  -Có 2 hình thức chính: Sự phân đôi cơ thể và mọc chồi
  II. Sinh sản hữu tính
  Hình 4: thụ tinh của trứng và tinh trùng ở người
  Quan sát hình thức giao phối và thụ tinh trên, cho biết:
  Thế nào là sinh sản hữu tính?
  II. Sinh sản hữu tính
  hoạt động giao phối ở gà
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  Trứng được thụ tinh
  ở bên trong cơ thể mẹ
  Sinh sản hữu tính có những hình thức thụ tinh nào?
  Trứng được thụ tinh ngoài
  cơ thể mẹ
  II. Sinh sản hữu tính
  Cá thể lưỡng tính
  Cá thể đơn tính
  II. Sinh sản hữu tính
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành phôi.

  (nhóm 2 HS, thời gian 5 phút)
  1. So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính?
  2.Giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong ?
  Thảo luận
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  Câu 1. So sánh hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ?
  Từ nội dung bảng em hãy cho biết hình
  thức sinh sản nào ưu chiếm ưu thế hơn? Vì sao?
  Vì có sự kết hợp giữa các đặc điểm sinh học khác nhau của hai cá thể (thông qua trứng và tinh trùng để cho ra hợp tử)
   con sinh ra hơn hẳn bố mẹ
  Sinh sản hữu tính ưu thế hơn.
  Giun đũa
  -Giun đất lưỡng tính, thụ tinh ngoài.
  Câu 2.Giun ñaát, giun ñuõa, caù theå naøo laø löôõng tính, phaân tính vaø coù hình thöùc thuï tinh ngoaøi hoaëc thuï tinh trong ?
  Hoạt động ghép đôi của giun đất
  Giun đũa
  -Giun đũa phân tính, thụ tinh trong.
  Câu 2.Giun ñaát, giun ñuõa, caù theå naøo laø löôõng tính, phaân tính vaø coù hình thöùc thuï tinh ngoaøi hoaëc thuï tinh trong ?
  Kể tên một số động vật có hình thức sinh sản hữu tính?
  III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  Tùy theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây: sự thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh,hình thức chăm sóc trứng và con
  Thụ tinh ngoài
  Đẻ trứng
  Biến thái
  Không
  Thụ tinh trong
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ con
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp có nhau thai
  Không
  Làm tổ, ấp trứng
  Đào hang, lót ổ
  Bằng sữa diều, mớm mồi
  Bằng sữa mẹ
  Không
  Không
  Không
  Con non tự đi kiếm mồi
  Nòng nọc tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  ấu trùng tự đi kiếm mồi
  ấu trùng tự đi kiếm mồi
  Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật
  Thảo luận nhóm, lựa chọn các câu trả lời để hoàn thành bảng sau
  Hãy đọc bảng theo cột dọc và cho biết chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính (về thụ tinh, sinh sản, phát triển phôi, tập tính bảo vệ trứng và nuôi con?
  Thụ tinh ngoài
  Đẻ trứng
  Biến thái
  Không
  Thụ tinh trong
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ trứng
  Đẻ con
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Thụ tinh trong
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Biến thái
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp không nhau thai
  Trực tiếp có nhau thai
  Không
  Làm tổ, ấp trứng
  Đào hang, lót ổ
  Bằng sữa diều, mớm mồi
  Bằng sữa mẹ
  Không
  Không
  Không
  Con non tự đi kiếm mồi
  Nòng nọc tự đi kiếm mồi
  Con non tự đi kiếm mồi
  ấu trùng tự đi kiếm mồi
  ấu trùng tự đi kiếm mồi
  Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật
  Hãy đọc bảng theo cột dọc và cho biết chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính (về thụ tinh, sinh sản, phát triển phôi, tập tính bảo vệ trứng và nuôi con?
  + Thụ tinh: thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài
  + Sinh sản: Đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng
  + Phát triển phôi: Phát triển trực tiếp tiến bộ hơn phát triển qua biến thái
  + Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con: Làm tổ, nuôi con bằng sữa mẹ là tiến bộ nhất.
  + Thai sinh tiến hoá nhất
  THỤ TINH NGOÀI
  THỤ TINH TRONG
  Thằn Lằn
  Ếch Đồng
  Thụ tinh trong ưu việt hơn so với thụ tinh ngoài như thế nào?
  Thụ tinh trong :
  số lượng trứng được thụ tinh nhiều
  sự phát triển của trứng an toàn hơn (trong cơ thể mẹ).
  Thụ tinh trong
  tiến hóa hơn
  thụ tinh ngoài
  Một số loài động vật đẻ trứng
  Một số loài động vật đẻ con
  Phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ, lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ
   phôi được bảo vệ an toàn hơn, không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài như đẻ trứng.
  Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ trứng như thế nào?
  Biến thái ở châu chấu
  Phát triển trực tiếp ở người
  Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến bộ hơn so với phát triển gián tiếp (biến thái)?
  Trả lời
  Phát triển trực tiếptỉ lệ con non
  sống cao hơn

  Phát triển của phôi trong bụng mẹ
  Mèo cho con bú sữa
  Tại sao hình thức đẻ con có nhau thai và nuôi con là tiến bộ nhất trong giới động vật?
  Trả lời
  - Phôi được phát triển tốt và được bảo vệ an toàn trong cơ thể mẹ
  - Sau khi rời khỏi cơ thể mẹ, con non được nuôi dưỡng sữa mẹ  lớn nhanh, được học tập, thích nghi cao với điều kiện sống
  III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  *Sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện ở:


  Thụ tinh ngoàithụ tinh trong
  Đẻ nhiều trứngđẻ ít trứngđẻ con
  Phôi phát triển có biến thái phát triển trực tiếp
  không có nhau thai phát triển trực tiếp có nhau thai
  Con non không được nuôi dưỡng nuôi bằng
  sữa mẹ được học tập thích nghi với cuộc sống.

  III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
  *Ý nghĩa của sự tiến hoá thích nghi sinh sản hữu tính:
  Đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của động vật non.
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:
  1. Trong các nhóm động vật sau, nhóm hình ảnh nào sinh sản vô tính?
  Nhóm động vật nào thụ tinh trong?
  Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp?
  DẶN DÒ
  Học bài và trả lời câu hỏi cuối SGK
  Đọc mục : “Em có biết”
  Xem lại ngành: Động Vật Không Xương Sống và Động Vật Có Xương Sống .
  Chuẩn bị bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  GV Thân Thị Diệp Nga
   
  Gửi ý kiến