TỔ QUỐC TÔI

CHÚNG TA LÀ VIOLET

ẢNH ĐẸP

270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf New_folder2.swf ChucMungNamMoi.jpg Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf THIEP_CHUC_MUNG_2.jpg Nhmoi.swf Clock_Hopmat2014.swf Neu_em_la.flv Showimg.gif Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif Untitled_0001.flv SN_Diep_Nga.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CHoa_83_jpeg0.jpg Covernewyear.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf CUUNON_CHUC_TET.swf 3QuaChuong.gif

Thông tin

KHO BÁU TÀI NGUYÊN

THỜI GIỜ VÀNG NGỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BẠN VÀ TÔI

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC MỌI MẶT

  Chào mừng quý vị đến với ƯỚC MƠ XANH của Thân Thị Diệp Nga.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Trong bài có sử dụng một số tư liệu của đồngnghiệp
  Người gửi: Thân Thị Diệp Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:40' 14-10-2016
  Dung lượng: 19.0 MB
  Số lượt tải: 481  BÀI GIẢNG
  SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
  BÌNH DƯƠNG
  GV: THÂN THỊ DIỆP NGA
  Bài tập ô chữ
  13. Có 6 chữ: Bào quan có chứa sắc tố diệp lục trong tế bào thực vật

  13
  12. Có 7 chữ: Là hình thức dinh dưỡng của thực vật
  12
  11. Có 4 chữ: Thành phần của tế bào chứa nhân con và chất nhiễm sắc
  11
  10. Có 8 chữ: Đơn vị cấu tạo nên grana của lục lạp
  10
  9. Có 12 chữ: Cấu trúc bao bọc tế bào có thành phần chủ yếu là photpholipit
  9
  8. Có 8 chữ: Cấu trúc dạng nhỏ nằm trong nhân tương
  8
  7. Có 8 chữ: Là bào quan có chức năng tham gia tạo thành thoi phân bào khi tế bào động vật phân chia
  7
  6. Có 11 chữ: Là 1 hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất
  6
  5. Có 7 chữ: Những cấu trúc nằm trong tế bào chất thực hiện các chức năng sống khác nhau cho tế bào.
  5
  4. Có 8 chữ: Loại bào quan dễ tìm thấy ở thực vật, chứa nhiều chất dự trữ
  4
  3. Có 7 chữ: bào quan không màng, chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào
  3
  2. Có 10 chữ: nằm bên ngoài màng sinh chất, được cấu tạo bằng xenlulôzơ ở tế bào thực vật
  2
  1. Có 5 chữ: Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng ATP cho hoạt động tế bào
  1
  Có vài chục nguyên tố trong 92 nguyên tố có trong tự nhiên tham gia vào thành phần cấu tạo của cơ thể sống.
  - Các nguyên tố C, O,N, H là 4 nguyên tố chủ yếu vì chiếm tới 96% khối lượng cơ thể sống
  IV- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
  1. Các nguyên tố trong cơ thể sống
  1/ KHÁI NIỆM NST:
  - Dựa vào tỷ lệ khối lượng nguyên tố có trong cơ thể sống  chia các nguyên tố làm 2 loại
  + Nguyên tố đa lượng
  Là các nguyên tố chiếm tỷ lệ > 0,01% khối lượng cơ thể sống
  Vd: C,H, O, N, S, P, Na, K, Ca…
  + Nguyên tố vi lượng
  Là những nguyên tố chiếm tỷ lệ < 0,01% khối lượng cơ thể sống
  Vd: Cu, Fe, Mn, Mo,Zn, Co, B, Cr,I…
  1. Các nguyên tố trong cơ thể sống
  Các nguyên tố đa lượng C,O,N ,H tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtêin, lipit, cacbohiđrat và axit nuclêic là những chất hữu cơ chính cấu tạo nên TB

  - Nguyên tố vi lượng tham gia cấu tạo năng lượng, vitamin và một số hợp chất quan trọng khác như hêmôglôbin…vì vậy nguyên tố vi lượng chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng sinh vật không thể sống nếu thiếu chúng
  1. Các nguyên tố trong cơ thể sống
  IV- THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

  TẾ BÀO
  Nước
  Muối khoáng
  Cacbohydrat
  lipid
  protein
  vitamin
  2.1. Nước
  Chiếm 70- 90%
  Duy trì và phát triển sự sống
  Là môi trường phản ứng lí tưởng cho các chất
  Là dung môi hòa tan các ion
  Nước cần thiết cho các hoạt động của Pr,enzym
   mất nước nhiều sẽ chết
  2- Các chất vô cơ
  2.2- MUỐI KHOÁNG
  Cần thiết cho mọi cơ thể sống
  Giúp ổn định PH của tế bào
  Nồng độ ảnh hưởng áp suất thẩm thấu của TB (QĐ chiều đi của nước: Ra hay vào)
  Dịch cơ thể chứa các khí hoà tan:
  - Cacbonic
  - Oxygen
  - Nitrogen
  3. Các khí hòa tan
  4. Các chất hữu cơ phân tử nhỏ
  4.1- Cacbohydrat : (CH2O)n
  Đơn vị căn bản là đường đơn
  Chia 2 nhóm:
  - Saccarit ( nếm Ngọt)
  - Polysaccarit (nếm Không ngọt)
  Cacbohidrat (saccarit)
  Cacbohidrat (Saccarit, đường)
  * Cacbohidrat là gì?
  _ H?p ch?t h?u co c?u t?o t? C,H,O theo cụng th?c chung (CH2O)n.
  _ VD: Glucụzo, Fructozo, Galactozo : C6H12O6

  ? Quan sát tranh, liên hệ thực tiễn và cho biết cacbohydrat có ở đâu.


  Củ khoai lang
  Cú trong h?u h?t cỏc b? ph?n c?a cõy, nhi?u nh?t trong qu? chớn. (d?c bi?t trong qu? nho chớn).
  4.1.1. Cấu trúc Cacbohidrat
  a,Monosaccrit (Đưường đơn)
  Glucozơ
  Fructozơ
  Ribozơ
  Các loại đường đơn
  ( Monosaccarit)
  b/ Đisaccarit( Đường ®«i)
  Gồm 2 phân tử đường đơn cùng hay khác loại liên kết bằng mối Glicozit
  Cấu trúc của đường đôi?
  Đường đôi khác đường đơn về cấu trúc ở điểm nào?
  b/ Đisaccarit( Đường ®«i)
  Gồm 2 phân tử đường đơn cùng hay khác loại liên kết bằng mối Glicozit.
  Các đường đôi
  (Disaccarit)

  Sự loại bỏ phân tử nước từ 2 đường đơn
  để tạo thành 1 đường đôi

  Sự hình thành đường đôi : Saccarozơ
  H2O
  O
  c/ Polisaccarit ( Đường đa )
  Nhiều đường đơn LK bằng mối Glicozit
  VD : Xenlulo, Tinh bột, Kitin, Glicogen .
  Đặc điểm cấu trúc đường đa?
  Khác đường đơn, đường đôi ở điểm nào?
  Dựa vào cấu trúc mạch chia đường đa thành mấy nhóm?
  Mạch nhánh : Tinh bột.. .
  Mạchthẳng:Xenlulozơ.
  Tinh bột
  Xenlulozơ
  4.1.2 - Chức năng Cacbohidrat
  TP CẤU TRÚC
  DỰ TRỮ
  THAM GIA XÂY DỰNG CƠ THỂ
  CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG
  Chức năng của cacbohidrát
  Cung cấp, dự trữ năng lượng
  Nguyên liệu cho hô hấp, cấu tạo ADN, ARN
  Cấu tạo thành TB thực vật
  Cacbohidrat có những
  chức năng gì?
  Đường đơn
  Glucose,
  galactose, fructose, ribose
  Phân tử có chứa 6C , 5C, cấu trúc mạch thẳng hay mạch vòng
  Đường 6C: cung cấp năng lượng ngắn hạn
  Đường 5C: cấu trúc nên a.nucleic
  Đường đôi
  Lactose, Mantose
  Saccarose
  Do 2 đơn phân liên kết với nhau(lk Glycosit Lac=galactose+glucose
  Man= 2 glucose
  Sac=glucose+fructose
  Cung cấp năng lượng
  Đường đa
  Tinh bột, glycogen, kitin, xelulose
  Do nhiều đơn phân liên kết với nhau
  Tinh bột, glicogen,:dự trữ năng lượng
  Xelulose: thành tb TV
  Kitin: thành tế bào nấm, vỏ côn trùng…
   Hãy chọn những hợp chất CH phù hợp với sản phẩm sau:
  Kitin
  xelulose,
  tinh bột
  glucose,fructose,
  saccarose,
  glycogen,
  galactose
  1.Lúa, gạo …………………….
  2.Các loại rau xanh…………………………..
  3.Gan lợn…………………………………….
  4.Nho chín, trái cây chín…………………………….
  5.Sữa………………………………….
  6.Nấm, vỏ côn trùng………………………………………….
  7.Mía …………………………………………………..
  4.2.- Các chất LIPIT
  Lipid gồm các chất như dầu, mỡ có tính nhờn không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ như ether, chlorophorm, benzene, rượu nóng.
  LIPIT
  Hai nhóm lipid quan trọng đối với sinh vật là: nhóm có nhân glycerol và nhóm có nhân sterol.
  Các nhân này kết hợp với các acid béo và các chất khác nhau để tạo thành nhiều loại lipid khác nhau.
  4.2.1. Cấu trúc
  a/ Lipit đơn giản : Mỡ, dầu, sáp
  Mỡ: Glixeerol + axit béo (nhiều axit béo no )
  Dầu: Glixerol + axit béo (nhiều axit beó không no)
  Sáp: Rượu khác Glixerol + lượng nhỏ axit béo.
  Tính chất của Lipit đơn giản?
  Tính chất kị nước: các liên kết không
  phân cực
  Tại sao khuyên ăn dầu
  tốt hơn mỡ?
  b/ Lipit phức tạp: Photpholipit, Steroit
  Thành phần cấu trúc và tính chất của
  Photpholipit?
  * Photpholipit
  2 axit béo + 1 Glixerol + 1 nhóm photphat
  Một đầu ưa nước ( nhóm Photphat )
  Một đầu kị nước ( axit béo )
  * Steroit
  Chứa các nguyên tử kết vòng: Colesteron, một số hoocmon …
  Cấu trúc của Steroit ?
  Một số Steroit quan trọng .
  VITAMIN
  STEROIC
  4.2.2-PHÂN LOẠI LIPIT
  Các acid béo: là các acid hữu cơ có mạch hydrocacbon no như acid palmitic
  .Glycerid: còn gọi là mỡ trung tính. Do sự kết hợp của một phân tử glycerol với 3 phân tử acid béo (triglycerid). Sáp ong là một loại glycerid.
  Phospholipid:
  Là những lipid được tạo nên do sự kết hợp của hai nhóm -OH của một phân tử glycerol với 2 phân tử acid béo, còn nhóm OH thứ ba gắn với 1 phân tử H3PO4 .
  4.2.3-VAI TRÒ CỦA LIPIT
  Các lipid giữ vai trò quan trọng trong tế bào, là nguồn dự trữ dài hạn của sinh vật như lớp mỡ dưới da, quanh phủ tạng.
  Các phospholipid và cholesterol là thành phần chủ yếu của các màng tế bào.
  Chống mất nhiệt và cách nhiệt
  Lipid còn là thành phần của một số vitamin như vitamin D và là dung môi của nhiều vitamin (A, D, E, K, ...)
  Cấu trúc phospholipid
  Lipit có những chức năng gì?
  Cấu tạo màng sinh học
  Dự trữ năng lượng, nước
  Các chức năng khác
  HOÀN THÀNH NỘI DUNG BẢNG SAU:
  1 glyxeron+3axit béo
  Mỡ: axit béo no
  Dầu: axit béo không no
  Sáp : rượu + số axit béo ít hơn
  1 glyxeron+2axit béo + nhóm photpho
  Cấu trúc đa dạng, phức tạp
  Cấu trúc đa dạng, phức tạp
  Cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho tế bào và cơ thể
  Cấu trúc nên màng sinh chất, bảo vệ, liên kết……
  Tham gia thành phần của Hoocmon …….
  Tham gia các chức năng khác….
  C, H, O
  C, H, O ( ít)
  Tan nhiều trong nước, dễ thuỷ phân
  Không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ
  Cung cấp, dự trữ NL cấu trúc TB…
  Cung cấp, dự trữ NL , cấu tạo màng, hocmon, vitamin…
  5- PROTEIN
  ( Hormon điều hoà sinh trưởng )

  Miozin )
  ( Sợi actin
  ( Hêmôglobin )
  ( Kháng thể )
  ( Albumin )
  ( Cazêin )
  ( Kêratin )
  ( Enzim Amylaza )
  Các ví dụ dưới đây đều có 1 đặc điểm chung:
  chúng đều được cấu tạo từ Prôtêin.
  Prôtêin
  Tại sao cùng là thịt nhưng khi ăn lại thấy khác nhau ?
  ?
  5.1.1.Protein là gì ?
  a,Ví dụ:
  Axit amin
  b,Định nghĩa :
  -Prụtờin l d?i phõn t? h?u co , cú kh?i lu?ng l?n.
  - C?u t?o theo nguyờn t?c da phõn.
  - Đơn phân là axit amin.
  5.1.CẤU TRÚC CỦA PROTEIN
  ? Hãy quan sát cấu tạo một đoạn phân tử prôtêin sau và cho biết prôtêin có cấu tạo như thế nào?
  amino group-NH2
  carboxyl group-COOH
  Cacbuahyđrô - R
  Glyxin
  Metionin
  Lysin
  Glutamin
  -Axit amin có cấu tạo từ những nguyên tố nào?
  -Điểm giống, khác về cấu trúc của các axit amin là gì ?
  5.1.2.Đơn phân axit amin
  a.Vớ d?:
  b.Cấu tạo axit amin:
  -Axit amin cấu tạo gồm C, H, O, N
  đôi khi thêm S, P.
  -L ch?t h?u co cú nguyờn t? C liờn k?t v?i 3 nhúm:
  +Nhóm amin (-NH2 )
  +Nhóm cacboxyl (-COOH)
  +Gốc các bon ( R )
  -Các axit amin khác nhau có gốc R khác nhau.
  2 axit amin liên kết với nhau bằng liên kết gì? Vµ b»ng c¸ch nµo?
  H2O
  H2O
  Lk peptide
  Sự hình thành liên kết peptide giữa 2 acid amin
  Thế nào là 1 chuỗi polipeptit?
  Nhi?u axit amin liờn k?t v?i nhau b?ng cỏc liờn k?t peptit t?o thnh chu?i Polipeptit .
  Hóy so sỏnh cỏc chu?i polipeptit sau v? s? lu?ng, thnh ph?n, trỡnh t? cỏc axit amin?
  1. Metionin - glutamin – glixerin – lysin - xerin
  3 .Metionin - glixerin - lysin - xerin
  2 .Metionin - glutamin – glixerin – lysin - xerin - xistein
  4 .Metionin - xistein - glixerin - lysin - xerin
  5. Metionin - Xerin - glutamin - glixerin - lysin
  (Dạng gốc)
  (Thêm)
  (Bớt)
  (Thay th?)
  (Đảo)
  S? lu?ng, thnh ph?n, trỡnh t? s?p x?p cỏc axit amin trong chu?i polipeptit quy?t d?nh tớnh da d?ng v d?c thự c?a Prụtờin.
  Yếu tố nào quyết định tính đa dạng và đặc thù của Prôtêin?
  c- Phân loại axit amin: Có 2 loại axit amin:
  1- Axit amin không thay thế: Không thể tự tổng hợp được bên trong cơ thể( Lấy từ nguồn thức ăn)
  Có 10 loại: Lizin, mêtionin, Triptophan, Lơxin, Izoloxin, Pheninalanin, Valin, Histudi, Acginin,Treonin


  2- Axit amin thay thế: Có thể tự tổng hợp được bên trong cơ thể nhưng chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu Phải cung cấp từ thức ăn giàu đạm
  Có 10 loại: Glyxin, alanin, xystein, xystin, axit glutamic,axit aspactic, tyrosin, prolin, oxyprolin,serin

  Giải thích tại sao trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta phải có chất đạm (Prôtêin) ?
  Tại sao phải ăn cả Prôtêin động vật và Prôtêin thực vật ?
  5.1.3.Các bậc cấu trúc không gian của Prôtêin
  (Chú ý : số chuỗi polipeptit, kiểu xoắn, loại liên kết )
  Bậc 1
  Bậc 2
  Bậc 3
  Bậc 4
  Cấu trúc bậc 1
  Cấu trúc bậc 2
  Cấu trúc bậc 3
  LK ion
  LK hidro
  LK disunphua
  Cấu trúc bậc 4
  - Bậc nào thực hiện chức năng sinh häc?
  - Bậc nào bền vững nhất? Bậc nào dễ bị phá vỡ nhất? Vì sao?
  Nhóm kị nước
  LK hidro
  LK peptit
  Lk yếu
  - Cấu trúc bậc 3 và 4 : thực hiện chức năng sinh häc v× cã cÊu tróc ®Æc tr­ng, h×nh thµnh nhiÒu nhãm liªn kÕt.
  - Cấu trúc bậc 1 : bền vững nhất vì bậc 1 được duy trì bởi liên kết péptít bền vững.
  - Cấu trúc bậc 4 : dễ bị phá vỡ nhất vì cấu trúc không gian bậc này được duy trì bởi các liên kết yếu.
  - Can c? vo dõu chỳng ta phõn bi?t du?c cỏc b?c c?u trỳc c?a prụtờin?
  Căn cứ vào các loại liên kết, phân biệt các bậc cấu trúc Prôtêin.
  - Y?u t? ?nh hu?ng: PH, nhi?t d?, t? ngo?i.
  Khi gặp các điều kiện như thế nào thì Prôtêin bị biến tính?
  Điều gì xảy ra nếu Prôtêin mất cấu trúc không gian?
  - Khi bị phá vỡ cấu trúc không gian chúng bị hạ bậc vµ mất hoạt tính (biÕn tÝnh ).
  Các loại prôtêin khác nhau đảm nhiệm các chức năng khác nhau. Khi có tác động của nhiệt độ cao hoặc do độ pH không thích hợp thì prôtêin có thể bị biến tính và trở nên mất hoạt tính chức năng, cấu trúc không gian 3 chiều bị phá hủy.


  to > 45oC

  Nghiên cứu tài liệu điền vào bảng sau
  5.2.CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
  Cấu trúc tế bào , cơ thể
  Xúc tác các phản ứng
  Đ.hoà ch.hoá vchất của tế bào và cơ thể
  Dự trữ các axit amin
  Vận chuyển các chất
  Giúp tế bào nhận tín hiệu hoá học
  Co cơ, vận động
  Bảo vệ cơ thể, chống bệnh tật
  Lkết duy trì ctrúc bậc1 Prôtêin
  Chất x.tác b.chất Prôtêin
  Tên cấu trúc bậc 1 của Prôtêin
  E N Z I M
  Trò chơi giải ô chữ
  3.
  4.
  1.
  2.
  5.
  6.
  7.
  6 chữ cái
  8 chữ cái
  7 chữ cái
  6 chữ cái
  8 chữ cái
  5 chữ cái
  Loại prôtêin này có trong sữa
  Hiện tượng xảy ra khi Prôtêin mất cấu trúc không gian
  Xoắn? và ? tạo thành ...bậc 2.
  Đơn phân của Prôtêin
  C A Z Ê I N
  B I Ê N T I N H
  C Â U T R U C
  P E P T I T
  P O L Y P E P T I T
  A X I T A M I N
  10 chữ cái
  6. Các chất xúc tác sinh học
  Các chất xúc tác sinh học bao gồm các enzyme, vitamine, hormone  Chúng là những yếu tố vi lượng nhưng rất cần thiết, chúng hoạt động mạnh trong điều kiện nhẹ nhàng của cơ thể. (về to, pH, ...).
  6. Các chất xúc tác sinh học
  - Enzyme có nhiệm vụ xúc tác cho các phản ứng sinh học.
  - Nhiều vitamine tham gia vào cấu tạo của enzyme nên cũng tham gia vào các hoạt động của enzyme.
  - Các hormone có tác dụng điều hòa chuyển hóa thông qua hoạt động của nó đối với enzyme.
  Ba loại chất này có liên quan mật thiết với nhau.
  CÁI GÌ ĐÂY?
  - Vitamin, hay sinh tố, là phân tử hữu cơ cần thiết ở lượng rất nhỏ cho hoạt động chuyển hoá bình thường của cơ thể sinh vật.
  - Có nhiều loại vitamin và chúng khác nhau về bản chất hoá học lẫn tác dụng sinh lý.
  CÁC LOẠI VITAMIN
  - Vitamin A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8, B9, B12, C, D1, D2, D3, D4, D5, E, K.
  - Vitamin A, D, E, K hòa tan trong chất béo
  - Vitamin B, C hòa tan trong nước
  Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?
  ?
  6.1. Enzim và cơ chế tác động của enzim
  - Tinh bột và đường đa
  Đường đôi
  Đường đơn
  Enzim
  Enzim
  - Axit amin
  peptit
  prôtein
  - Lipit
  Các giọt lipit nhỏ
  Axit béo và glixerin
  Enzim
  Enzim
  Enzim
  Enzim
  ?
  Vậy emzim có vai trò gì?
  Emzim có những điểm nào giống và khác với chất xúc tác hóa học?
  ?
  - Emzim được cấu tạo hoàn toàn từ prôtein hoặc từ prôtein kết hợp với côfactơ
  ?
  Quan sát hình emzim, em thấy cấu trúc của nó có gì đặc biệt? Hình
  - Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động
  Trung tâm họat động
  họat
  điểm
  Cơ chất
  Bất hoạt
  Hoạt động
  Enzim hoạt động
  Enzim không hoạt động
  Cơ chất
  Cơ chất
  Cơ chất
  Cơ chất
  - Nhờ trung tâm hoạt động, các cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác
  6.2. Cơ chế tác động của emzim
  - Enzim đầu tiên liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo phức hợp emzim – cơ chất
  ?
  Enzim xúc tác phản ứng theo cơ chế nào?
  - Enzim tương tác với cơ chất để tạo sản phẩm
  - Enzim liên kết với cơ chất rất đặc thù
  - Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học
  So sánh năng lượng hoạt hóa của phản ứng có enzim và phản ứng không có enzim?
  Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng cách nào?
  A+B+X
  ABX
  CDX
  C+D+X
  ?
  ?
  ?
  Vậy thế nào là năng lượng hoạt hóa?
  - Năng lượng hoạt hóa là năng lượng cần thiết để khởi đầu cho một phản ứng hóa học
  ?
  Tốc độ phản ứng liên quan thế nào với năng lượng hoạt hóa cần thiết của cơ chất? Vì sao?
  - Enzim xúc tác cho cả 2 chiều phản ứng
  A+B
  C
  Enzim 1
  Enzim 2
  ?
  Tại sao enzim có thể xúc tác cho cả hai chiều của phản ứng nhưng các phản ứng hóa sinh trong tế bào vẫn xảy ra theo một chiều xác định?
  Chất B
  Chất A
  Chất C
  Chất P
  Enzim 1
  Enzim 2
  Enzim 3
  Ức chế liên hệ ngược
  6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
  ?
  Quan sát các đồ thị sau, Cho biết các yếu tố nào ảnh hưởng đến họat động của enzim?
  Hoạt tính enzim
  ?
  - Nhiệt độ:
  Thế nào là nhiệt độ tối ưu? 
  ?
  Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn tối ưu của enzim, nếu tăng nhiệt độ thì hoạt tính của enzim như thế nào?
  @ Khi môi trường thấp hơn nhiệt độ tối ưu của enzim thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm tăng hoạt tính của enzim
  Nhiệt
  Hoạt tính enzim
  ?
  Khi môi trường có nhiệt độ cao hơn tối ưu của enzim, nếu tăng nhiệt độ thì hoạt tính của enzim như thế nào?
  @ Khi môi trường tăng quá nhiệt độ tối ưu của enzim thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm giảm hoặc mất hòan toàn hoạt tính của enzim
  - Độ PH của môi trường:
  @ Mỗi enzim cần một PH thích hợp
  Hoạt tính enzim
  Hoạt tính enzim
  - Nồng độ cơ chất
  - Nồng độ enzim:
  ?
  Nồng độ cơ chất ảnh hưởng như thế nào đến họat tính enzim?
  ?
  Nồng độ enzim ảnh hưởng như thế nào đến họat tính enzim?
  Nồng độ enzim càng lớn thì tốc độ phản ứng xảy ra ở một cơ chất xác định càng nhanh
  Trung tâm họat động
  họat
  điểm
  Cơ chất
  Bất hoạt
  Hoạt động
  Enzim hoạt động
  Enzim không hoạt động
  Tại sao enzim lại bất hoạt?
  ?
  - Chất ức chế enzym:
  Đọc thông tin hãy cho biết tác dụng của chất ức chế
  ?
  Cơ chất
  Cơ chất
  Hoạt điểm
  Chất ức chế
  Điểm biến cấu
  6.4. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Enzim có vai trò gì trong quá trình chuyển hóa vật chất?
  ?
  - Emzim là chất xúc tác chuyển hóa các chất trong tế bào từ chất nọ thành chất kia thông qua hàng loạt các phản ứng hóa học Hình
  - Điều hòa quá trình trao đổi chất trong tế bào thông qua việc tăng hoặc giảm tổng hợp enzim hay ức chế hoặc họat hóa các enzim ở dạng chưa hoạt động
  Các enzim trên màng
  Enzim
  Chất xúc tác sinh học
  Cấu trúc
  Cơ chế tác động
  Yếu tố
  ảnh hưởng
  Tăng tốc độ phản ứng
  Không bị biến đổi sau phản ứng
  Được tổng hợp trong các tế bào sống
  Thành phần
  E liên kết với S tại TTHĐ
  Prôtêin + T/P khác
  Trung tâm hoạt động
  Tạo sản phẩm
  Nhiệt độ
  pH
  Nồng độ cơ chất
  Chất ức chế hoặc chất hoạt hóa enzim
  Nồng độ enzim
  Prôtêin (100%)
  Điều hòa quá trình chuyển hóa vật chất
  Xúc tác cho các phản ứng
  Enzim
  Vai trò của enzim
  Enzim

  vai trò
  Goutt là một bệnh tăng acid uric huyết thanh, biểu hiện đau khớp cấp.
  Một số bệnh do rối loạn chuyển hóa
  Bệnh phêninkêto niệu (PKU): thiếu enzym chuyển hóa phenylalanin dẫn đến dư thừa trong máu gây tổn hại não
  THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT

  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  diepnga@gmail.com
   
  Gửi ý kiến